Obsługa celna przesyłek pocztowych - Lublin, Warszawa, Zabrze, Przemyśl, Pruszcz Gdański - cały kraj

Świadectwo pochodzenia, EUR.1, ATR

Zajmujemy się legalizacją i wystawianiem świadectw pochodzenia na towar będący przedmiotem eksportu. Aby uzyskać świadectwo pochodzenia, EUR.1 lub ATR potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Kopia faktury eksportowej
  • Kopia specyfikacji / packing list – jeśli faktura nie zawiera danych o wadze i ilości opakowań
  • Faktura/-ry zakupowe z adnotacją o kraju pochodzenia lub osobnym oświadczeniem na ten temat od dostawcy – jeśli towar nie został wyprodukowany przez Państwa Firmę. W przypadku starania się o świadectwo EUR.1 konieczna jest deklaracja dostawcy (jednorazowa lub długoterminowa ) sporządzona wg wzoru.
  • „Oświadczenie producenta” – jeśli to Twoja firma wyprodukowała towar.

Długoterminowa deklaracja dostawcy produktów posiadających preferencyjne pochodzenie – wzór

Jednorazowa deklaracja dostawcy produktów posiadających preferencyjne pochodzenie – wzór

Uwaga:

W celu wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 zalecamy wcześniejszy kontakt z naszą agencją celną w celu konsultacji co do poprawności dokumentów. Wynika to z różnych warunków jakie muszą spełniać towary aby można je było uznać za posiadające preferencyjne pochodzenie. Pomożemy Państwu sformułować odpowiednie oświadczenia.

Aby skorzystać usługi wystawienia / legalizacji świadectw pochodzenia niezbędne będzie podpisanie upoważnienia dla naszej agencji, oraz dokonanie opłaty skarbowej 17 PLN (jednorazowa opłata od upoważnienia)

Legalizacji wszelkich świadectw potwierdzających pochodzenie dokonujemy w Oddziale Celnym w Lublinie.

Nie wiesz jakie świadectwo będzie Ci potrzebne? Zachęcamy do kontaktu lub przeczytania artykułu:

Rejestracja eksporterów w systemie REX

Pomagamy uzyskać status zarejestrowanego eksportera w systemie REX, który umożliwia dokumentowanie pochodzenia towaru w formie oświadczenia na fakturze eksportowej. Pozwala to zmniejszyć koszty związane z eksportem towaru. Jeśli jesteś zainteresowany/-a rejestracją, skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jakie dokumenty należy przedstawić w tym celu.