Agencja Celna - biuro Lublin

Odprawy celne przesyłek pocztowych

Nasza agencja celna oferuje odprawy celne przesyłek pocztowych we wszystkich oddziałach celnych pocztowych na terenie kraju. Dokonujemy zgłoszeń celnych do procedury wywozu (eksport) oraz dopuszczenia do obrotu (import).

Aby nasza agencja celna mogła dokonać odprawy w Państwa imieniu należy:

 1. Posiadać ważny numer EORI. W przypadku jego braku należy uzyskać numer samodzielnie poprzez portal PUESC, lub zlecić złożenie wniosku naszej agencji. Osoby fizyczne nie podlegają obowiązkowi rejestracji.
 2. Udzielić naszej agencji upoważnienia do reprezentowania przed organami celnymi. W przypadku przedsiębiorców, upoważnienie musi być podpisane przez osobę wskazaną w dokumentach rejestrowych firmy. Oryginał upoważnienia należy przesłać na nasz adres. Wzór upoważnienia do pobrania – link
 3. Dokonać opłaty skarbowej do upoważnienia 17 PLN na konto Urzędu Miasta Poznania, a następnie przesłać potwierdzenie przelewu na nasz adres e-mail. Nr. konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 , tytuł wpłaty: rejestracja EORI/Reprezentacji

Odprawa celna przesyłki pocztowej – krok po kroku

W celu dokonania odprawy celnej IMPORTOWEJ należy:

 1. Przesłać e-mailem dokumenty dotyczące przesyłki. W szczególności fakturę handlową lub fakturę proformę. Do faktury należy przesłać tłumaczenie opisu towaru w formie e-maila lub odręcznie na dokumencie wraz z czytelnym podpisem osoby która je sporządziła.
 2. Przesłać zawiadomienie z poczty polskiej o skierowaniu przesyłki do kontroli, ewentualnie inne dokumenty wysyłkowe zawierające numer nadawczy przesyłki.
 3. W niektórych przypadkach konieczne jest przesłanie „deklaracji zgodności” lub innych dokumentów i oświadczeń na temat towaru. O konieczności przesłania takich dokumentów poinformujemy po zapoznaniu się z dokumentami lub na wezwanie z urzędu.
 4. Wpłacić kwotę należności celnych wynikających ze zgłoszenia celnego importowego. Na należności składają się cło i podatek VAT. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu po otrzymaniu od nas zawiadomienia zawierającego kwotę i numer zgłoszenia który trzeba wskazać w tytule wpłaty. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na nasz e-mail.
 5. Po odprawie przesyłamy elektronicznie dokument PZC (ZC299) będący potwierdzeniem dokonania odprawy celnej importowej.

Oddziały Celne w których dokonujemy zgłoszeń celnych:

 • Oddział Celny Pocztowy w Lublinie;
 • Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie;
 • Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu;
 • Oddział Celny „MTP” w Poznaniu;
 • Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim;
 • Oddział Celny w Przemyślu;
 • Oddział Celny w Szczecinie.