Obsługa celna przesyłek pocztowych - Lublin, Warszawa, Zabrze, Przemyśl, Pruszcz Gdański - cały kraj

Odprawy celne przesyłek pocztowych

Wszystkie przesyłki pocztowe zawierające towary spoza UE, które są przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, od 01.07.2021 muszą przejść formalną odprawę celną. Jest to skutek zmian unijnych regulacji podatkowych, określanych mianem „pakiet VAT e-commerce” który wszedł w życie w tym dniu.

Odprawy celne w imieniu polskich odbiorców w większości przypadków są dokonywane automatycznie przez Pocztę Polską – jednakże nie zawsze jest to możliwe. W przypadku gdy przesyłka pocztowa zawiera m.in. towary zawarte w tzw. słowniku negatywnym H6/H7, konieczne jest samodzielne przygotowanie zgłoszenia celnego lub skorzystanie z wybranej przez siebie agencji celnej, która w ramach usługi wypełni w Państwa imieniu niezbędne formalności.

Katalog towarów które wymagają dokonania indywidualnej odprawy celnej obejmuje między innymi:

 • suplementy diety
 • leki
 • niektóre części rowerowe
 • żywność, przekąski etc.
 • wyroby akcyzowe, perfumy, alkohol

Ponadto indywidualna odprawa celna będzie konieczna zawsze w przypadku towarów o wartości przekraczającej 1000 EUR.

W powyższych przypadkach otrzymacie Państwo zawiadomienie z Poczty Polskiej, w którym zawarte będą informacje o koniecznych formalnościach.

Nasza agencja celna specjalizuje się w odprawach celnych przesyłek pocztowych zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Zapewniamy przy tym konkurencyjne ceny usług, dzięki czemu Państwa zakupy na zagranicznych portalach nie przestaną być opłacalne.

Odprawa celna przesyłki pocztowej – krok po kroku

Specjalnie dla osób dokonujących zakupów w sklepach internetowych spoza UE, nasza agencja celna posiada w ofercie obsługę celną przesyłek pocztowych w oddziałach celnych pocztowych na terenie całego kraju. W celu skorzystania z usługi odprawy celnej dla osoby fizycznej należy przesłać pocztą elektroniczną wymienione dokumenty:

 1. Zawiadomienie z Poczty Polskiej otrzymane w związku z zatrzymaniem przesyłki
 2. Fakturę za towar, ewentualnie zrzut ekranu z odpowiedniej aukcji oraz potwierdzenie przelewu
 3. Dokładny opis zawartości przesyłki, w przypadku gdy faktura zawiera niepełne dane na ten temat
 4. Upoważnienie dla naszej agencji celnej na podstawie którego będziemy mogli dokonać zgłoszenia celnego
 5. Oświadczenie o przeznaczeniu towaru do użytku prywatnego

Na podstawie przesłanych dokumentów agent celny wyliczy kwotę należności celno-podatkowych, które trzeba będzie uiścić w celu zwolnienia przesyłki przez Oddział Celny Pocztowy

Uwaga!!! przesyłki o wartości poniżej 150 EUR są zwolnione z cła, jednakże konieczne będzie opłacenie podatku VAT od wartości.

Wymienione wyżej upoważnienie oraz niezbędne oświadczenia przygotujemy dla Państwa do podpisu po uprzednim kontakcie z Państwa strony i zapoznaniu się ze sprawą. Dzięki temu proces obsługi celnej przebiegnie sprawniej i w możliwie najprostszy dla Państwa sposób. Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem z naszej strony.

Odprawy celne przesyłek dla firm

Nasza agencja celna dokonuje zgłoszeń celnych przesyłek pocztowych również dla firm. Oferujemy odprawy celne w różnych procedurach takich jak:

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz
 • Uszlachetnianie czynne / uszlachetnianie bierne – stosuje się w przypadku gdy przesyłane towary są przeznaczone do naprawy
 • Odprawy towarów powracających – umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia z należności w przypadku towarów, które są zwracane do nadawcy
 • Odprawy próbek/sampli towarów – możliwe jest zwolnienie z należności celnych

W celu skorzystania z oferty odprawy celnej dla firmy należy:

 1. Posiadać ważny numer EORI. W przypadku jego braku należy uzyskać numer samodzielnie poprzez portal PUESC, lub zlecić złożenie wniosku naszej agencji.
 2. Udzielić naszej agencji upoważnienia do reprezentowania przed organami celnymi. W przypadku przedsiębiorców, upoważnienie musi być podpisane przez osobę wskazaną w dokumentach rejestrowych firmy. Oryginał upoważnienia należy przesłać na nasz adres celem rejestracji. Wzór upoważnienia prześlemy po kontakcie z Państwa strony.
 3. Dokonać opłaty skarbowej do upoważnienia 17 PLN na konto Urzędu Miasta Poznania, a następnie przesłać potwierdzenie przelewu na nasz adres e-mail. Nr. konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 , tytuł wpłaty: rejestracja EORI/Reprezentacja

W następnym kroku należy:

 1. Przesłać e-mailem dokumenty dotyczące przesyłki. W szczególności fakturę handlową lub fakturę proformę. Do faktury należy przesłać tłumaczenie opisu towaru
 2. Przesłać zawiadomienie z Poczty Polskiej o skierowaniu przesyłki do kontroli
 3. W niektórych przypadkach konieczne jest przesłanie „deklaracji zgodności” lub innych dokumentów i oświadczeń na temat towaru. O konieczności przesłania takich dokumentów poinformujemy po zapoznaniu się z dokumentami lub na wezwanie z urzędu.
 4. Wpłacić kwotę należności celnych wynikających ze zgłoszenia celnego importowego. Na należności składają się cło i podatek VAT. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu po otrzymaniu od nas zawiadomienia zawierającego kwotę i numer zgłoszenia który trzeba wskazać w tytule wpłaty. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na nasz e-mail.
 5. Po odprawie przesyłamy elektronicznie dokument PZC (ZC299) będący potwierdzeniem dokonania odprawy celnej importowej.

Oddziały Celne w których dokonujemy zgłoszeń celnych:

 • Lublin, ul. Wacława Moritza 2, 20-900
 • Warszawa, ul. Łęczyny 8, 00-900
 • Zabrze, ul. Mielżyńskiego 5, 41-850
 • Poznań, ul. Głogowska 17, 60-702
 • Pruszcz Gdański, ul. Handlowa 4, 83-900
 • Przemyśl, Adama Mickiewicza 15, 37-700
 • Szczecin, Dworcowa 20B dd, 70-900

Zwolnienie z cła i VATu – kiedy jest możliwe?

W niektórych przypadkach przepisy Unii Europejskiej i krajowe przewidują możliwość zwolnienia z cła i Vatu z tytułu importu towarów. Katalog przypadków, w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia zawiera Rozporządzenie Rady WE nr. 1186/2009 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych. Ze zwolnienia z cła skorzystają wszystkie przesyłki o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Aby skorzystać z tego typu zwolnienia nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych kroków przez importera. Nasza agencja wystąpi z wnioskiem o zwolnienie automatycznie.

W przypadku przesyłek wysyłanych bezpłatnie przez osobę fizyczną dla osoby fizycznej możliwe jest zwolnienie z cła jak również z VATu do wartości przesyłki 45 EUR. Warunkiem jest aby przesyłka miała charakter okazjonalny.

Z cła i Vatu mogą zostać zwolnione również przesyłki zawierające towar stanowiący próbki handlowe lub towar przeznaczony do testów.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z wymienionych zwolnień, nasza agencja celna przygotuje dla Państwa odpowiedni wniosek.